தமிழ் குளிர்பானம் யின் அர்த்தம்

குளிர்பானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பாட்டில் போன்றவற்றில் அடைத்து விற்கப்படும்) (கரியமிலவாயு சேர்க்கப்பட்ட) பான வகை.