தமிழ் குளிர்காய்ச்சல் யின் அர்த்தம்

குளிர்காய்ச்சல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடலை நடுங்க வைக்கும் காய்ச்சல்.