தமிழ் குளிர் காலம் யின் அர்த்தம்

குளிர் காலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கார்த்திகை, மார்கழி, தை ஆகிய மாதங்களை உள்ளடக்கிய) குளிர் அதிகம் உள்ள பருவம்.