தமிழ் குளுசை யின் அர்த்தம்

குளுசை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு

    காண்க: குளிசை