தமிழ் குளுத்திப்பூச்சி யின் அர்த்தம்

குளுத்திப்பூச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பிள்ளையார் எறும்பு.