தமிழ் குழந்தைகுட்டி யின் அர்த்தம்

குழந்தைகுட்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பிள்ளைகள்.

    ‘திருமணமாகிக் குழந்தைகுட்டி பெற்றுப் பெரிய குடும்பி ஆகிவிட்டேன்’