தமிழ் குழல்புட்டு யின் அர்த்தம்

குழல்புட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: குழாய்ப்புட்டு