தமிழ் குழித்தறி யின் அர்த்தம்

குழித்தறி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குழியில் கால்மிதிகளைக் கொண்ட தறி.