தமிழ் குழியாடி யின் அர்த்தம்

குழியாடி

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    இருபுறமும் சற்றுக் குழிந்து அரைக் கோள வடிவத்தில் இருக்கும் ஆடி.