தமிழ் குழிவு யின் அர்த்தம்

குழிவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உள்நோக்கிச் செல்லும் பள்ளம்.