தமிழ் குழைவாக யின் அர்த்தம்

குழைவாக

வினையடை

  • 1

    (அரைப்பதைக் குறித்து வரும்போது) மையைப் போல்.

    ‘முசுமுசுக்கை இலைகளைக் குழைவாக அரைத்துக்கொள்ள வேண்டும்’