தமிழ் குவிமையம் யின் அர்த்தம்

குவிமையம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்