தமிழ் குவியத்தூரம் யின் அர்த்தம்

குவியத்தூரம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    ஆடியின் மையத்திற்கும் குவிமுனைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம்.