தமிழ் கூஜாதூக்கு யின் அர்த்தம்

கூஜாதூக்கு

வினைச்சொல்-தூக்க, -தூக்கி

  • 1

    (சுயலாபத்துக்காக) ஒருவரைத் திருப்தி செய்யும் நோக்கில் (தன்னைத் தாழ்த்திக்கொண்டு) அவருக்குச் சிறு சேவைகள் செய்தல்.

    ‘யாருக்கும் கூஜாதூக்கிப் பிழைப்பு நடத்த வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை’