தமிழ் கூட்டறிக்கை யின் அர்த்தம்

கூட்டறிக்கை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நாடுகள் அல்லது அமைப்புகள்) ஒன்றாகச் சேர்ந்து விடுக்கும் அறிக்கை.