தமிழ் கூடல் யின் அர்த்தம்

கூடல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (ஆண்பெண்) புணர்ச்சி.

    ‘ஊடலும் கூடலும்’