தமிழ் கூதல் யின் அர்த்தம்

கூதல்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு குளிர்.

    ‘கூதல் காற்று’