தமிழ் கூனன் யின் அர்த்தம்

கூனன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூன் விழுந்தவன்.