தமிழ் கெட்டுப்போனவள் யின் அர்த்தம்

கெட்டுப்போனவள்

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு ஒழுக்கம் தவறியவள்.