தமிழ் கொக்கச்சத்தகம் யின் அர்த்தம்

கொக்கச்சத்தகம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு முனையில் அரிவாள் இணைத்துக் கட்டப்பட்ட அலக்கு.