தமிழ் கொக்கான் யின் அர்த்தம்

கொக்கான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சோழி.