தமிழ் கொச்சிக்காய் யின் அர்த்தம்

கொச்சிக்காய்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மிளகாய்.

    ‘பச்சைக் கொச்சிக்காய்’
    ‘காய்ந்த கொச்சிக்காய்’