தமிழ் கொட்டாரம் யின் அர்த்தம்

கொட்டாரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு அரண்மனை.