தமிழ் கொடிது யின் அர்த்தம்

கொடிது

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கொடுமையானது.

    ‘வறுமை கொடிது’