தமிழ் கொடுக்கான் யின் அர்த்தம்

கொடுக்கான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேள்.

    ‘கொக்காரைக்குள் இருந்த கொடுக்கான் கையில் கடித்துவிட்டது’