தமிழ் கொடுங்கோல் யின் அர்த்தம்

கொடுங்கோல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு நாட்டில் மனித உரிமை, சுதந்திரம், நியாயம் முதலியவற்றை மதிக்காமல்) கொடும் அடக்குமுறையைக் கையாண்டு நடத்தப்படும் நிர்வாகம்.

    ‘இத்தகைய கொடுங்கோல் ஆட்சியைச் சரித்திரம் இதுவரை கண்டதில்லை’
    ‘கொடுங்கோல் மன்னனை எதிர்த்து மக்கள் புரட்சி செய்தனர்’