தமிழ் கொடும் யின் அர்த்தம்

கொடும்

பெயரடை

  • 1

    கொடிய; கடுமையான.

    ‘கொடும் பாலைவனம்’
    ‘கொடும் நோய்’