தமிழ் கொண்டவன் யின் அர்த்தம்

கொண்டவன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ஒரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொண்டவன்; கணவன்.

    ‘கொண்டவன் வந்ததும் அவளுக்கு முகம் மலர்ந்தது’