தமிழ் கொத்துக்கறி யின் அர்த்தம்

கொத்துக்கறி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறுசிறு துண்டுகளாகக் கொத்தி நைக்கப்பட்ட இறைச்சி.