தமிழ் கொதிநிலை யின் அர்த்தம்

கொதிநிலை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    ஒரு திரவம் கொதிக்கத் தொடங்கும் வெப்பநிலை.