தமிழ் கொந்தராத்து யின் அர்த்தம்

கொந்தராத்து

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஒப்பந்தம்.

    ‘இலக்கியத்தையே கொந்தராத்து எடுத்தது போல் பேசுகிறார்’