தமிழ் கொப்பளம் யின் அர்த்தம்

கொப்பளம்

பெயர்ச்சொல்