தமிழ் கொப்பளிப்பான் யின் அர்த்தம்

கொப்பளிப்பான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பெரியம்மை.