தமிழ் கொப்பூழ்க்கொடி யின் அர்த்தம்

கொப்பூழ்க்கொடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொப்புள்கொடி.