தமிழ் கொம்பன் யானை யின் அர்த்தம்

கொம்பன் யானை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு நீண்ட பெரிய தந்தங்களை உடைய ஆண் யானை.