தமிழ் கொம்பு ளகரம் யின் அர்த்தம்

கொம்பு ளகரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ‘ள்’ என்னும் தமிழ் எழுத்து; பொது ளகரம்.