தமிழ் கொய்யகம் யின் அர்த்தம்

கொய்யகம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (புடவையின்) கொசுவம்.