தமிழ் கொய்யா யின் அர்த்தம்

கொய்யா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறு விதைகள் நிறைந்த சதைப் பகுதியுடன் வெளிர் மஞ்சள் நிறத் தோலை உடைய ஒரு பழம்/மேற்குறிப்பிட்ட பழத்தைத் தருகிற மரம்.