தமிழ் கொல்லன் பட்டறை யின் அர்த்தம்

கொல்லன் பட்டறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கொல்லன் தொழில் செய்யும் இடம்.