தமிழ் கொள்கலன் யின் அர்த்தம்

கொள்கலன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பொதுவாக) சேமித்துவைக்கப் பயன்படுத்தும் பாத்திரம்.