தமிழ் கொள்ளுப்பாட்டி யின் அர்த்தம்

கொள்ளுப்பாட்டி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாட்டியின் அம்மா.