தமிழ் கொள்ளுப்பேத்தி யின் அர்த்தம்

கொள்ளுப்பேத்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பேரனின் அல்லது பேத்தியின் மகள்.