தமிழ் கொள்ளுப்பேரன் யின் அர்த்தம்

கொள்ளுப்பேரன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பேரனின் அல்லது பேத்தியின் மகன்.