தமிழ் கொள்ளையடி யின் அர்த்தம்

கொள்ளையடி

வினைச்சொல்-அடிக்க, -அடித்து

 • 1

  (பொருள், பணம் முதலியவற்றை) பெருமளவில் திருடுதல்.

  ‘முகமூடித் திருடர்கள் பேருந்தை வழியில் நிறுத்திக் கொள்ளையடித்தனர்’
  ‘வங்கியைக் கொள்ளையடிக்க முயன்ற திருடர்களை ஊர் மக்கள் விரட்டிப் பிடித்தனர்’

 • 2

  (பெருமளவில் பணம் முதலியவற்றை) கையாடுதல்/(அநியாயமான முறையில்) பறித்தல்.

  ‘ஊர்ப் பணத்தைக் கொள்ளையடித்துப் பணக்காரர் ஆனவரா?’
  ‘அந்தக் கடையில் போய்த் துணி எடுக்காதே. நம்மைக் கொள்ளையடித்துவிடுவார்கள்’