தமிழ் கொழிப்பு யின் அர்த்தம்

கொழிப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    செழிப்பு.

    ‘செல்வக் கொழிப்பு’