தமிழ் கொழுக்கு யின் அர்த்தம்

கொழுக்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கைப்பிடி உள்ள கோப்பை.

    ‘கொழுக்கு நிறைய கோப்பி கொடுத்தார்கள்’