தமிழ் கொழுந்தனார் யின் அர்த்தம்

கொழுந்தனார்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கணவனின் சகோதரன்.