தமிழ் கொவ்வைப்பழம் யின் அர்த்தம்

கொவ்வைப்பழம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோவைப் பழம்.