தமிழ் கௌரவ யின் அர்த்தம்

கௌரவ

பெயரடை

  • 1

    (ஒருவரை) சிறப்பிப்பதற்காக வழங்கப்படுகிற; சிறப்பான தகுதி அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட.

    ‘கௌரவப் பட்டம்’
    ‘கௌரவ உறுப்பினர்’

  • 2

    பணம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் சேவையை வழங்குகிற/அழைப்புக்கு இணங்கிப் பெருமைப்படுத்துகிற.

    ‘கௌரவ மருத்துவ ஆலோசகர்’
    ‘சங்கத்தின் கௌரவத் தலைவர்’

  • 3

    (நடிகரை அல்லது பிரபலமானவரைக் குறித்து வரும்போது) ஒரு திரைப்படத்தில் பணம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் சிறிய வேடத்தில் தோன்றும்.

    ‘கௌரவ நடிகர்’
    ‘கௌரவ நடிகை’