தமிழ் கேசரம் யின் அர்த்தம்

கேசரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பூக்களில்) மகரந்தத் தூளைத் தாங்கியிருக்கும் மெல்லிய காம்பு.